Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:10) om automatiska vågar. Ändring: Ändring av punkt 3 i övergångsbestämmelserna
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon