Information

Beskrivning: Föreskriften gäller för färdigförpackningar som innehåller varor som är avsedda att säljas i konstanta lika nominella mängder som: är lika med de värden som förpackaren har förutbestämt, är uttryckta i vikt eller volymenheter och innehåller minst 5 g eller 5 ml och högst 10 kg eller 10 l.
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 31976L0211, 32007L0045