Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Krav på förpackningar

Swedac meddelar föreskrifter om hur mycket volym eller vikt som får avvika från innehållsdeklarationen och kontrollerar att märkningen är korrekt.

Krav på förpackningar

Det finns regler för hur färdigförpackningar skall märkas och hur stor avvikelse en förpackning tilllåts att ha.

Livsmedelsverket och kommunerna är tillsynsmyndigheter för färdigförpackade livsmedel. Swedac är tillsynsmyndighet för övriga färdigförpackningar som är andra varor än livsmedel.

Ett företag som valt att e-märka förpackningen får göra det under förutsättning att ett certifieringsorgan för produkter bedömer företagets system för statistisk stickprovskontroll (företagets system för att säkerställa mängden hos e-märkta färdigförpackningar). Certifieringsorganet är kompetensbedömd genom ackreditering.

Innehållet (volym vikt) är den mängd (inklusive tillåten avvikelse) som anges på förpackningen, och regelverket säger att det är mängden när förpackningen tillverkas som räknas. Det är inte alltid den mängd som finns i förpackningen på hyllan i butiken, då den kan avvika eftersom vissa material kan bli lättare/tyngre på grund av exempelvis fukt i lokalen.

Läs mer om ackreditering här.

Kontrollorgan och anmälda organ

Färdigförpackade varor är lite annorlunda än mätinstrumenten, då tillverkaren själv får kontrollera verifiera att mängden är korrekt genom ett förenklat kvalitetssystem och med spårbara referenser (normaler , exempelvis våg, densitetsmätare, volymmått etc) , hur detta skall gå till finns beskrivet i både EU-direktivet 2007/45/EG samt STAFS 2017:1. Här återfinns även kraven för e-märkning, som är en möjlighet förpackare har för att visa att de är kontrollerade av ett certifieringsorgan.

Symbol: e

Krav på tillverkare, importörer och distributörer

Swedac har utfärdat föreskrifter om färdigförpackningar: 

  • STAFS 2017:1 Swedacs föreskrifter om färdigförpackade varor.

I föreskrifterna finns regler om hur stora avvikelser som tillåts för en färdigförpackad vara och vad som gäller för hela partier av förpackningar samt krav på att vissa varor bara får säljas i den mängd som angivits på förpackningen. Även storlek på texten som anger innehållets mängd finns med. Föreskrifterna bygger delvis på direktiv från EU, direktiv 2007/45/EG och 76/211/EEG.

Regler om e-märkning är ett frivilligt system. För att förpackningar ska få e-märkas måste ett certifieringsorgan för produkter bedöma företagets system för statistisk stickprovskontroll (företagets system för att säkerställa mängden hos e-märkta färdigförpackningar).

Krav på användare

Kraven ligger på tillverkare, importör och distributör.

Tillsyn och marknadskontroll

Tillsyn kan göras hos tillverkare, importör samt distributör att de har ett system som följer föreskrifterna. Livsmedelsverket och kommunerna utför tillsyn på livsmedel som är färdigförpackade, Swedac utför tillsyn av övriga varor (exempelvis tvål och spolarvätska).
Swedac gör även så kallade marknadskontroller av andra varor än livsmedel, inköp av varor görs samt kontrolleras av ett kontrollorgan som är ackrediterat för volym och vikt.
Efter kontrollen, utvärderas värdena, och de tillverkare, importörer och distributörer med avvikelser kontaktas för vidare utredning/tillsyn. 

Tillsynsavgifter

Planerade aktiviteter

Det finns för tillfället inga planerade aktiviteter.

Gällande föreskrifter

  • 2007/45/EG EU-direktiv Färdigförpackade varor
  • 76/211/EEG EU-direktiv Färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym
  • STAFS 2017:1 om färdigförpackade varor