Information

Beskrivning: Marknadskontroll har genomförts i Sverige för att undersöka efterlevnaden av Swedacs föreskrifter (STAFS 2017:1) om färdigförpackade varor. Swedac är den myndighet som ansvarar för tillsyn och marknadskontroll av färdigförpackade varor som inte är livsmedel.