Hoppa till innehållet
Ämnesområden

E-märkning av förpackningar

Om en förpackare eller importör vill visa att de säkerställt mängden på sina färdigförpackade varor genom att sätta på ett ”e-märke” så kan detta göras med hjälp av ett ackrediterat certifieringsorgan.

E-märkning av förpackningar

Det finns regler för hur färdigförpackade varor ska märkas.

Ett företag som valt att e-märka förpackningen får göra det under förutsättning att ett ackrediterat certifieringsorgan för produkter bedömer företagets system för statistisk stickprovskontroll (företagets system för att säkerställa mängden hos e-märkta färdigförpackningar).