Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar som gjorts i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare. Ändring: Ändring av 8 och 11 §§, ny 12 §, ny rubrik närmast före 12 §
Bemyndigande: 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare