Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av automatiska vågar Ändring: 7 §
Grundförfattning: STAFS 2007:1
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon