Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2015:6) om anmälda organ inom vissa områden Ändrad lydelse i bilagan; ändrad lydelse i punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. Föreskrifterna träder i kraft den 27 november 2015.
Grundförfattning: STAFS 2015:6
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.