Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el. Nya lydelser av paragraf 1, 2, 3 och 7 §§ samt att det är infört nya paragrafer, 3a och 6a §§.
Grundförfattning: STAFS 2009:8
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon