Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2013:6) om ackreditering av organ som certifierar personer. Upphävande av 3 a §.
Grundförfattning: STAFS: 2013:6