Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:19) om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar Ändring: Byte av ord i 4 §; ändring av 7 och 8 §§; ändring av bilaga 1.
Grundförfattning: STAFS 2007:19
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.