Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:6) om gasmätare och volymomvandlare Ändring: Ny 12 § ; ny rubrik närmast före 12 §
Bemyndigande: 18 § naturgasförordningen (2006:1043)