Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller återkommande kontroll av sådana vågar som omfattas av SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:18) om icke-automatiska vågar. PDF-filen innehåller STAFS 2007:19 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2007:19
Ändringsförfattningar: STAFS 2011:12 STAFS 2014:5
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon samt 7 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.

Relaterade ämnesområden