Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Trafikövervakning

För att kontrollera fordons hastighet finns olika trafikövervakningssystem. Det kan vara radarhastighetsmätare avsedda att monteras i polisfordon eller hastighetsmätare utefter våra vägar.

Trafikövervakning

Det finns föreskrifter som innehåller bestämmelser om krav på kontroll av radarhastighetsmätare avsedda att monteras i polisfordon i syfte att kontrollera andra fordons hastighet. Föreskrifter finns även för laserhastighetsmätning, genomsnittshastighetsmätning, automatisk trafiksäkerhetskontroll samt hastighetsövervakning till sjöss.

Enligt den senast publicerade föreskriften FAP 331-1 (PMFS 2023:1) om fordonsmonterad radarhastighetsmätare ska de kontrollorgan som utför montage och installationskontroll vara av typ A enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012. Mätaren ska även genomgå bedömning av överensstämmelse genom 1. typkontroll, och 2. bedömning av kvalitetsledningssystem för serietillverkningen av radarhastighetsmätare.

Swedac ackrediterar kontrollorgan som utför denna typ av kontroll samt certifieringsorgan som kan genomföra bedömning av överensstämmelse.

Trafikövervakning sker även genom vägning av fordon där vågarna ska uppfylla krav i Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av ickeautomatiska vågar.

Föreskrivande myndighet är Polismyndigheten.