Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Certifiering av ledningssystem

Ledningssystem är ett stöd för att införa och upprätthålla effektiva processer samt för att leda, styra och förbättra organisationens verksamhet.

Certifiering av ledningssystem

Ledningssystem gör det möjligt för ledningen att se till att rätt sak sker vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

De största områdena inom ledningssystem är kvalitet och miljö. Arbetsmiljö är ett växande område. Andra områden är informationssäkerhet, vägtrafiksäkerhet och energi. Det finns även standarder för ledningssystem som riktar in sig mot speciella branscher, bland annat livsmedelssäkerhet, svetsprocesser och medicintekniska produkter

Gemensamt för alla ledningssystem är att de fokuserar på ständig förbättring. Det involverar planering av mål och processer, implementering av dessa processer, utvärdering av resultat och analysering av bristerna – för att sedan planera nya åtgärder.

Swedac ackrediterar de organ som certifierar ledningssystem. Arbetet med att certifiera ledningssystem tog fart under 1990-talet och idag finns det över
10 000 certifierade ledningssystem bara i Sverige.

Oftast är det frivilligt för den organisation som inför ett ledningssystem att certifiera systemet. De flesta väljer ändå att certifiera sitt ledningssystem som ett kvitto på att de uppfyller kraven och för att hålla systemet levande. Det kan också finnas krav från kunder eller myndigheter att ledningssystem ska vara certifierade.

För nyligen accepterade ordningar se här.

Databasen CertSearch, framtagen av IAF, där användare kan kontrollera om ett certifikat för ledningssystem är äkta, är obligatorisk för er som certifieringsorgan för ledningssystem. Det innebär att ni ska ladda upp alla era certifikat för ledningssystem i databasen. I denna broschyr hittar ni instruktioner steg för steg, information om CertSearch som databas samt kontaktinformation till support. Det är 12 månaders övergångsperiod vilket medför att alla certifikat ska vara uppladdade senast 26 oktober 2024.