Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för arbetsmiljö

Företag och organisationer blir alltmer medvetna om vikten av en bra arbetsmiljö och förebyggande av arbetsmiljörisker.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö går det att skapa en bättre miljö för de anställda. Ett certifikat visar att företaget arbetar aktivt med arbetsmiljön och systematiska förbättringar. Ett aktivt arbete med arbetsmiljö har en positiv inverkan på personal, kostnader och produktivitet.

Certifikatet är ett kvitto på att företaget arbetar enligt gällande föreskrifter och standarder. För certifiering krävs även att arbetstagarna är involverade i certifieringsprocessen.

I mars 2018 publicerades den internationella standarden SS-ISO 45001:2018 för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö.
Standarden ersätter SIS-OHSAS 18001:2007 och även den certifiering som skett direkt mot Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 –Systematiskt arbetsmiljöarbete, med en övergångstid på 3 år.

Standarderna finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute. Föreskriften finns tillgänglig på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

  • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
  • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
  • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2007:13 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1 i kombination med ISO/IEC TS 17021-10. Standarderna går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.