Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden ska uppfylla alla krav i regelverket och vara CE-märkta.

Ledningssystem för medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter har fått en stor betydelse inom vården och används i många sammanhang. Exempelvis kan de användas vid diagnostisering, behandling och övervakning. Oavsett användningsområde måste produkten hålla en hög standard och risker minimeras.

Certifiering av ledningssystem är ett sätt att säkerställa kvaliteten på medicintekniska produkter. Det gäller bland annat krav på hygien, säkerhet och spårbarhet för produkterna – men även lagkrav. Syftet är att identifiera risker, arbeta förebyggande och med systematiska förbättringar. Ledningssystemet bygger på den internationella standarden SS-EN ISO 13485.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

  • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
  • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
  • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1. Standarden går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.