Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan är ett stöd för att leda, styra och effektivisera relationer inom eller mellan organisationer.

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

Våren 2022 tillkom den standard som heter ISO 44001. Standarden gör det möjligt att certifiera ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Syftet med standarden är att skapa mer tids- och kostnadseffektiva projekt. Standarden är användbar i projekt där många aktörer samverkar och där styrning och ledning av inbördes relationer är viktigt.
Swedac ackrediterar certifieringsorgan som certifierar enligt ISO 44001. För att få en ackreditering behöver ett certifieringsorgan uppfylla kraven i kontrollformsstandarden ISO/IEC 17021-1:2015.