Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för miljö och EMAS

Många företag och organisationer vill idag arbeta aktivt med miljöfrågor. För att underlätta för dem finns det speciella verktyg att arbeta med.

Ledningssystem för miljö och EMAS

Två varianter som Swedac arbetar med är ledningssystem för miljö SS-EN ISO 14001 och Emas, Eco Management and Audit Scheme, EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision.

Genom SS-EN ISO 14001 kan organisationer utifrån egna förutsättningar sätta miljömål och förbättra sitt arbetssätt, sina produkter eller tjänster. Organisationen formulerar sina mål utifrån en egen analys av sin miljöpåverkan. Bland annat kan det handla om ständiga förbättringar, miljöledning samt identifiering, värdering och prioritering av miljöaspekter. För att få ett kvitto på att företaget arbetar enligt standarden kan företaget genomgå en certifiering. Standarden går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Emas, Eco Management and Audit Scheme, är EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision. Systemet används för att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och organisationer, såväl som för att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om miljöarbetets resultat. Emas tillåter användning av ISO 14001 som ledningssystem för miljö, men kräver bland annat att företaget också publicerar en årlig offentlig miljöredovisning.

Miljöredovisningen publiceras och organisationen registreras på Naturvårdsverkets hemsida, som är registreringsorgan i Emas-systemet. I Emas är det ett krav att miljökontrollanten som granskar organisationen är ackrediterad. Emas-förordningen är tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021. Bland annat finns krav på

  • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
  • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
  • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackreditering av certifiering av ledningssystem görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2020:1 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1 i kombination med ISO 17021-2. Standarderna går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute. För att granska för Emas gäller Emas-förordningen. En miljökontrollant ska, utöver vad som anges i Emas, uppfylla kraven i standarden SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 – Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 1: Krav. Vid tillämpning av SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 används definitioner enligt nedan.

  1. med certification body avses miljökontrollant
  2. med certification avses kontroll och godkännanden enligt Emas

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.