Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för miljö

För att beskriva hur en organisation styr sin verksamhet i syfte att minska verksamhetens miljöpåverkan kan ett ledningssystem för miljö användas.

Ledningssystem för miljö

Genom SS-EN ISO 14001 kan organisationer utifrån egna förutsättningar sätta miljömål och förbättra sitt arbetssätt, sina produkter eller tjänster. Organisationen formulerar sina mål utifrån en egen analys av sin miljöpåverkan. Bland annat kan det handla om ständiga förbättringar, miljöledning samt identifiering, värdering och prioritering av miljöaspekter. För att få ett kvitto på att företaget arbetar enligt standarden kan företaget genomgå en certifiering.
Standarden går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Bidrar till FN:s globala mål

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.