Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för miljö

För att beskriva hur en organisation styr sin verksamhet i syfte att minska verksamhetens miljöpåverkan kan ett ledningssystem för miljö användas.

Ledningssystem för miljö

Genom SS-EN ISO 14001 kan organisationer utifrån egna förutsättningar sätta miljömål och förbättra sitt arbetssätt, sina produkter eller tjänster. Organisationen formulerar sina mål utifrån en egen analys av sin miljöpåverkan. Bland annat kan det handla om ständiga förbättringar, miljöledning samt identifiering, värdering och prioritering av miljöaspekter. För att få ett kvitto på att företaget arbetar enligt standarden kan företaget genomgå en certifiering.
Standarden går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.