Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Verifiering enligt EMAS

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) är ett instrument som företag och andra organisationer kan använda för att utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöpåverkan.

EMAS är EU:s frivilliga system för miljöstyrning och miljörevision. Systemet används för att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och organisationer, såväl som för att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om miljöarbetets resultat. EMAS tillåter användning av ISO 14001 som ledningssystem för miljö, men kräver bland annat att företaget också publicerar en årlig offentlig miljöredovisning.

Miljöredovisningen publiceras och organisationen registreras på Naturvårdsverkets hemsida, som är registreringsorgan i EMAS-systemet. I EMAS är det ett krav att miljökontrollanten som granskar organisationen är ackrediterad. EMAS-förordningen är tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida.