Hoppa till innehållet

Kravspecifikationer SS-EN ISO/IEC 17021
Swedac ackrediterar certifieringsorgan för certifiering av ledningssystem mot följande kravspecifikationer inom följande områden:

 1. Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan

 2. Ledningssystem för arbetsmiljö

  • BEK nr 1409 af 26/09/2020 Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v.
  • DS/ISO 45001:2023 Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og vejledning om brug
  • SS-EN ISO 45001:2023
  • SS-ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001, IDT)
 3. Ledningssystem för energi

  • SS-EN ISO 50001:2018
 4. Ledningssystem för informationssäkerhet

  • ISO/IEC 27001:2013
  • ISO/IEC 27001:2023
 5. Ledningssystem för kontinuitet

  • SS-EN ISO 22301:2014
  • SS-EN ISO 22301:2019
 6. Ledningssystem för kvalitet

  • AQAP-2110 Edition D Version 1 - NATO Quality assurance requirements for design, development and production
  • AQAP-2210 Edition A Version 2 - NATO Supplementary software quality assurance requirments to AQAP-2110 or AQAP-2310
  • SS-EN ISO 9001:2015
 7. Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

  • EFISC-GTP Version 4.0 European Code to good practice for the collection, transport, storage, trading and industrial manufacture of safe feed/food ingredients
  • FSSC 22000 version 5.1 Food Safety System Certification 22000
  • FSSC 22000-Quality version 5.1
  • SS-EN ISO 22000:2019 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet - Krav för organisationer som verkar i livsmedelskedjan
 8. Ledningssystem för medicintekniska produkter

  • SS-EN ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål
 9. Ledningssystem för miljö

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)
  • SS-EN ISO 14001:2015
  • STEMFS 2014:2
 10. Ledningssystem för personuppgiftshantering

  • ISO/IEC 27001:2013 ; ISO/IEC 27701:2019
 11. Ledningssystem för skogsbruk

  • PEFC N 01:2015 Norsk PEFC sertifiseringssystem for baerekraftig skogsbruk
  • PEFC N 02:2015 Norsk PEFC Skogstandard
  • PEFC N 03:2015 Krav ved gruppesertifisering
  • PEFC SWE TD IV
 12. Ledningssystem för svets

  • SS-EN/ISO 9001:2015 ; SS-EN ISO 3834-2:2005
  • SS-EN/ISO 9001:2015 ; SS-EN ISO 3834-3:2005
  • SS-EN/ISO 9001:2015 ; SS-EN ISO 3834-4:2005
 13. Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet

  • SS-ISO 39001:2012 Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - Krav med vägledning