Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för energi

Organisationer kan spara på både kostnad och miljö genom att minska sin energianvändning.

Ledningssystem för energi

Ett ledningssystem för energi är ett sätt att minska energianvändningen genom förbättringar, effektiviseringar och policys. Ett certifierat ledningssystem visar att företaget arbetar aktivt med energinivån och systematiska effektiviseringar.

För certifieringen ställs bland annat krav på att organisationen ska

  • formulera sin energipolicy och sina energimål utifrån lagkrav
  • ha kunskap om de faktorer som påverkar energianvändningen
  • arbeta med ständiga förbättringar när det gäller energianvändning
  • öka eller effektivisera sin användning av förnybara energikällor.

Fullständiga krav finns i standarden SS-EN ISO 50001, som kan köpas hos SIS, Swedish Standards Institutes.

Information till den som vill certifiera sitt ledningssystem

En certifiering utförs av ett certifieringsföretag. De certifieringsföretag som är ackrediterade kallas också certifieringsorgan och finns i Swedacs ackrediteringsregister.

Certifieringsorganen utformar sin certifieringsprocess efter kraven i SS-EN ISO/IEC 17021-1. Bland annat finns krav på

  • att den inledande certifieringsbedömningen görs i två steg
  • att uppföljning ska göras på plats minst en gång per år
  • att det efter maximalt tre år ska göras en grundligare utvärdering av systemets effektivitet och behov av förändringar som grund för nästa treårsperiod.

Information till den som vill bli ackrediterad

Opartiskhet, kompetens, det egna ledningssystemet och certifieringsprocessen ligger i fokus vid Swedacs granskning för ackreditering av certifieringsorgan för ledningssystem. Swedac granskar även det praktiska arbetet på plats, exempelvis genom att observera vid revisioner.

Ackrediteringen görs mot Swedacs föreskrifter STAFS 2007:13 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar ledningssystem, ISO/IEC 17021-1 i kombination med kraven i ISO 50003. Standarderna går att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Det finns även vägledningsdokument från de internationella organisationerna IAF och EA.