Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Ledningssystem för kontinuitet

Många verksamheter har i dag mål och krav på sig att ständigt kunna utföra sina uppgifter.

Ledningssystem för kontinuitet

Oväntade händelser lokalt eller i omvärlden kan leda till kostsamma avbrott i en organisations verksamhet. Ett strömavbrott eller en brand kan få förödande konsekvenser. Att ha en kontinuitetsplanering ger en förberedelse för att hantera sådana händelser.

ISO 22301 är en standard som ger företag och organisationer hjälp i sitt kontinuitetsarbete.
Standarden kan vara till hjälp för att minska risken för avbrott, att veta hur man ska agera vid ett avbrott samt att på ett bra sätt kunna återgå efter ett avbrott. Det ger en möjlighet för organisationen att förbereda sig på situationer som förhoppningsvis inte uppstår.

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för ledningssystem som vill erbjuda certifiering enligt denna standard.