Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Kontrollorgan

Nästan alla kommer i sin vardag i kontakt med kontrollorgan eller resultatet av ett deras arbete. Kontrollorgan ska vara ackrediterade av Swedac.

Kontrollorgan

Varje dag utför ackrediterade kontrollorgan tusentals kontroller i Sverige. Exempelvis kontrolleras produkter innan de tas i drift, men även kontinuerligt för att säkerställa att produkterna fortsätter vara säkra att använda. Flera myndigheter har i sina föreskrifter krav på att kontroller ska utföras av organisationer som ackrediterats som kontrollorgan av Swedac. Exempelvis ställer Transportstyrelsen krav på fordonsbesiktning, Boverket på hissar och Arbetsmiljöverket på kranar, lyftplattformar och trycksatta anordningar.

Swedac ackrediterar de kontrollorgan som utför kontroller, först för att besluta om de får utöva sin kontrollverksamhet och sedan regelbundet för att säkerställa att de fortsätter arbeta enligt kraven och att de är kompetenta att utföra kontrollerna. Ackrediterade kontrollorgan måste förutom nationella föreskrifter även uppfylla kraven i den globala standarden för kontrollorgan; SS-EN ISO/IEC 17020:2012.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.