Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 1993:14) om EEG-märkning av mätdon. Ändring av föreskrifternas rubrik samt av 2 och 13 §§.
Grundförfattning: STAFS 1993:14
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon