Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:3) om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten. Ändring av 10 §.
Grundförfattning: STAFS:2007:3
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon