Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 1993:14) om EEG-märkning av mätdon. Ändring av rubrik; ändring av avsnitt 3.1.1.1 i bilaga 2; ändring av bilaga 3
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32006L0096, 32007L0013