Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:2) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Ändring: 10 §
Grundförfattning: STAFS:2007:2
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon