Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i ett antal föreskrifter.
Bemyndigande: 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll, 6 § förordningen (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision samt 4 § förordningen 1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon