Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:5) om vattenmätare Ändring: Ny 12 § om om undantag från tillämpning av föreskrifterna samt ny rubrik närmast före 12 §
Bemyndigande: 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare