Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av automatiska vågar. Ändring av 7 och 8 §§.
Grundförfattning: STAFS 2007:1
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon.