Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:10) om automatiska vågar. Ändring: Ny 12 §; ny rubrik närmast före 12 §
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon