Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2008:8) om ansvarsstämplar hos ädelmetallarbeten Ändring: Ändring av 4 §.
Grundförfattning: STAFS 2008:8
Bemyndigande: 4 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten