Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av taxameterutrustning samt om fastsättning, installation och plombering av sådan utrustning. Föreskrifterna innehåller också krav på de besiktningsorgan som besiktar taxameterutrustningen. Ikraftträdande: Föreskrifterna träder i kraft 2022-10-01 och ersätter de tidigare gällande föreskrifterna på området, STAFS 2006:19. Andra föreskrifter som rör taxameterutrustning finns i STAFS 2022:1 och STAFS 2022:2.
Bemyndigande: 8 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) och 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
Celexnummer: 32014L0032

Relaterade ämnesområden