Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Taxametrar

För att säkerställa att en taxameter fungerar som det är tänkt och att den som åker taxi inte skall debiteras felaktigt så används anmälda organ och ackrediterade certifierings- och kontrollorgan.

Taxametrar

Taxametrar används för att räkna ut och visa kostnaden för taxiresor. Konsumenterna ska kunna lita på att taxametern mäter rät. För att avgöra om taxametern uppfyller föreskrivna krav vid marknadstillträde ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ som en del i godkännandeprocessen. Om det sen kopplas på en tillsatsanordning till taxametern så skall även den godkännas fast det gör med hjälp av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Själva kontrollen av installation och besiktning en taxameter ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Swedac ackrediterar de certifierings- och kontrollorgan som ska anlitas samt ansvarar för kompetensbedömning genom ackreditering och anmälan till EU-kommissionen av anmälda organ.

För typgodkännande enligt MID (2014/32/EU), se länk nedan.