Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Certifieringsorgan, Produkter

Certifiering är ett intygande om att en produkt, en process eller en tjänst uppfyller specifika krav. Vilka dessa krav är varierar beroende på vilken certifiering det är.

Certifieringsorgan, Produkter

Certifiering av produkter bygger på krav i form av produktstandarder eller andra nationella och internationella krav. Ett certifieringsorgan intygar att produkten uppfyller de krav som gäller. Exempel på certifiering är CE-märkning, KRAV-märkning eller skogscertifiering.

Det blir allt vanligare att man också ställer krav på tillverkningsprocessen. Skälet kan vara att produktens egenskaper inte går att fastställa utan förstörande provning eller att det ställs miljökrav på tillverkningen. Normalt ställs det också krav på märkning och produktinformation.

Det finns både obligatorisk och frivillig certifiering. Är certifieringen frivillig får man själv sätta sig in i de krav som gäller och uppskatta om det är värt att certifieras.

Swedac ackrediterar organisationer som certifierar inom bland annat äldrevård, livsmedel, svetsprocesser och kassaregister. Ackreditering av certifieringsorgan sker enligt STAFS 2013:5, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter, och standarden ISO/IEC 17065 – krav på organ som certifierar produkter, processer och tjänster. Standarden går att köpa hos SIS Swedish Standards Institute.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.