Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Miljövarudeklarationer

En produkts påverkan på miljön under sin livscykel är en viktig faktor vid planering, materialval och tillverkning.

Ett sätt att informera om en produkts miljöpåverkan är genom miljövarudeklaration enligt EPD, Environmental Product Declaration.

Miljövarudeklarationer är ett sätt för leverantörer att presentera sin produkts miljöegenskaper på ett sakligt och transparent sätt. Deklarationen är alltså inte en garanti för att produkten är miljövänlig, utan är snarare ett redskap för att jämföra produkter och tjänster. De kan även användas som informationskälla från råvaruleverantörer och vid upphandling och inköp.

Vilka krav som ställs på produkterna beror på vilken kategori de tillhör. Produktkategorierna sträcker sig från områden som livsmedel och textilier till konstruktion och kemikalier.

Alla miljövarudeklarationer ska granskas och verifieras av en oberoende tredje part. Swedac ackrediterar de certifieringsorgan som utför granskningarna. IVL Svenska Miljöinstitutet är styrande myndighet.

Certifieringsverksamheten bygger på internationella standarder och följer principerna för så kallade Typ III-deklarationer. Exakt vad som gäller går att hitta i dokumentet General Programme Instructions (GPI) som tillhandahålls av EPD. Det är en tillämpning av den internationella standarden ISO 14025, som går att köpa hos SIS Swedish Standard Institute.

Information för den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för miljövarudeklaration inom EPD enligt regelverket för certifieringsorgan för produkter, det vill säga standarden ISO/IEC 17065. Standarden går att köpa hos SIS Swedish Standard Institute. Kompletterande krav på kompetens och process finns i dokumentet General Program Instructions (GPI).