Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Certifiering av äldrevård

Äldrestandarden är en kvalitetsstandard som vårdgivare inom äldreomsorg kan välja att certifiera sig mot. Den har funnits sedan 2015.

Certifiering av äldrevård

I Sverige har cirka 220 000 personer hemtjänst och 90 000 bor på äldreboenden. Siffrorna ökar snabbt i takt med att befolkningen åldras.

Äldrestandarden tydliggör vilka krav som ställs för vård och omsorg för äldre som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på boende. Standarden utgår från de äldres behov och omfattar grundläggande självklarheter som att få vistas utomhus, kunna påverka maten och ha möjlighet att umgås med andra.

Standarden har utvecklats på initiativ av Socialdepartementet.

Swedac ackrediterar de certifieringsorgan som certifierar mot Äldrestandarden.

Standarden, SS 872500, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende kan hämtas gratis hos SIS, Swedish Standards Institute.

Information till den som vill bli ackrediterad

Swedac ackrediterar certifieringsorgan enligt Swedacs föreskrifter STAFS 2013:5 och mot kravstandarden för certifieringsorgan som certifierar produkter/processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Guide close

Här finns de dokument som behövs för en ackreditering

De dokument som Swedac tagit fram är länkade.

Övriga dokument går att hitta hos andra källor.

Se hur kraven stämmer på er verksamhet

Vid en bedömning kontrolleras att de specificerade kraven är uppfyllda.

Sätt dig in i kraven och vägledning och tänk efter hur de ska tas ut i din verksamhet.