Hoppa till innehållet
Ämnesområden

Kassaregister

Butiker och andra företag som säljer varor eller tjänster mot betalning med kontanter eller kort, ska använda kassaregister med en certifierad kontrollenhet.

Kassaregister

Syftet med kassaregistret är att stoppa skattefusk och skydda seriösa företag. Lagen om kassaregister gäller i princip alla organisationer som tar emot kontanter eller kort. Kontrollenheten som sitter ansluten till kassaregistret ska vara certifierad. Det ska också finnas en tillverkardeklaration som intygar att kassaregister och certifierad kontrollenhet fungerar och är testade tillsammans. Det är bara ackrediterade certifieringsorgan som får certifiera enheterna.

Om ett företag använder kassaregister ihop med våg gäller särskilda regler. Våg och kassaregister måste vara godkända för att få användas. Kombinationen av våg och kassaregister måste också vara kontrollerad och EG-verifierad.

Swedac ackrediterar certifieringsorgan för certifiering av produkter/processer, ISO/IEC 17065. Standarden finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Skatteverket är föreskrivande myndighet och har tillsynsansvar. Det finns vissa verksamheter som inte berörs, exempelvis taxi, distans- och hemförsäljning samt varu- och spelautomater.