Information

Beskrivning: Föreskrifterna gäller EEG-märkning av mätdon, innefattande mätinstrument, komponenter till mätdon, tillsatsanordningar och mätutrustning. EEG-märkta mätdon med mera får fritt exporteras och importeras inom EU. PDF-filen innehåller STAFS 2010:10 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 1993:14
Ändringsförfattningar: STAFS 2008:1 STAFS 2011:6
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 31971L0316