Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om grundläggande krav på och kontroll av olika angivna typer av mätinstrument, de ekonomiska aktörernas skyldigheter vid handel med sådana mätinstrument och mätinstrumentens överensstämmelse med kraven. Kraven på mätinstrument kompletteras med särskilda krav i de instrumentspecifika föreskrifterna. Där finns mer detaljerade uppgifter rörande vissa delar av de grundläggande kraven, inklusive krav avseende tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse. PDF-filen ovan innehåller STAFS 2016:1 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) hittar du nedan och senare ändringar (ändringsförfattningar) är STAFS 2016:13 samt STAFS 2022:6.
Grundförfattning: STAFS 2016:1
Ändringsförfattningar:
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 32014L0032