Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om formerna för kontrollen och krav på de organ som utför den. PDF-filen innehåller STAFS 2007:2 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2007:2
Ändringsförfattningar: STAFS 2011:10 STAFS 2014:3
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon, 7 § förordningen (1994:99) om vatten- och värmemätare och 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll