Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om återkommande kontroll av automatiska vågar, vilket sker på både tvingande och frivillig basis. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om plombering och märkning av vågarna samt krav på de organ som utför den återkommande kontrollen. PDF-filen innehåller STAFS 2007:1 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändringar (ändringsförfattningar) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2007:1
Ändringsförfattningar: STAFS 2011:9 STAFS 2014:2
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon och 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll

Relaterade ämnesområden