Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el. Utbyte av ord i rubriken och 17 §; ändrad lydelse i 1–3, 7– 9 och 11–16 §§; ändrad lydelse i punkt 2 i övergångsbestämmelserna.
Grundförfattning: STAFS 2009:8
Bemyndigande: 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon