Information

Beskrivning: Swedacs föreskrifter (STAFS 2008:4) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed (GLP). Föreskrifterna tillämpas på organ som är eller ansöker om att bli godkända som GLP-laboratorier av Swedac. Sådana organ utför eller har för avsikt att utföra icke-kliniska studier enligt principer för god laboratoriesed, Good Laboratory Practice (GLP). Studierna skall ligga till grund för säkerhetsutvärderingar. Föreskrifterna är utfärdade efter samråd med Läkemedelsverket
Grundförfattning: STAFS 2008:4
Bemyndigande: 4 § förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed

Relaterade ämnesområden