Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i STAFS 2011:5. Föreskrifterna innebär att 3 § ändras.
Grundförfattning: STAFS 2011:5
Bemyndigande: 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll.