Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka måttenheter som ska användas i Sverige. PDF-filen innehåller STAFS 2009:26 i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten (konsoliderad version). Ursprunglig text (grundförfattning) och senare ändring (ändringsförfattning) hittar du nedan.
Grundförfattning: STAFS 2009:26
Ändringsförfattningar: STAFS 2015:5 STAFS 2020:2
Bemyndigande: 3 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon
Celexnummer: 380L0181