Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:26) om måttenheter. Ändring av bilagan. Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2015.
Grundförfattning: STAFS 2009:26
Bemyndigande: 3§ förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon