Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om mätare för aktiv elenergi. Ändring: Ny 12 § om undantag från tillämpning av föreskrifterna samt ny rubrik närmast före 12 §
Bemyndigande: 7 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el att det i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:7) om aktiv elenergi