Information

Beskrivning: Föreskrifterna innehåller ändringar i Swedacs föreskrifter (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el. Ändring av 9 §.
Grundförfattning: STAFS 2009:8
Bemyndigande: 7 § förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el